Pracownia Projektów i Prawa budowlanego:

Wszystko zaczęło się dawno dawno temu na pewnym świnoujskim podwórku… Ale to było naprawdę dawno temu. Wysiądźmy lepiej z wehikułu czasu i przejdźmy się spacerkiem w niedaleką przeszłość.

Miejscem narodzin Pracowni Skowronek.Art jest Poznań. To tutaj w 1998 r. rozpoczęłam studia na

Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej (portfolio).

Tu zastanawiałam się, czy winić Le Corbusiera za Osiedle Przyjaźni, czy Böhmer & Preul mogli przewidzieć, jak wielką sławę uzyska ich kamienica przy ul. Roosevelta 5 i czy przy ul. Półwiejskiej mógłby stanąć Tańczący Dom na wzór tego z Pragi. Kiedy już skończyłam rozmyślania, wyjechałam na

roczne stypendium w Stuttgarcie.

To miejsce inspirujące dla młodego architekta. Dlaczego? Przeczytajcie o tym w ostatniej zakładce!

Po powrocie ze Stuttgartu w 2003 roku byłam gotowa wcielać w życie wszystko to, czego nauczyłam się przez ostatnie 5 lat. Podjęłam pracę w STUDIO ADS. Pracowałam m.in. nad projektem Centrum Kulturalno-Handlowego "Stary Browar", rozbudową Międz­ynaro­dowych Targów Poznańskich, a także nad Centrum Handlowo-Rozrywkowym "Galeria Cuprum" w Lubinie.

Potem współpracowałam jeszcze z kilkoma pracowniami, aż w końcu pomysł założenia własnej dojrzał we mnie niczym sierpień z wiersza Ewy Lipskiej.

I tak w 2010 roku powstała Pracownia Skowronek.Art. Co może zrobić dla Was Skowronek – przeczytajcie w zakładce „Oferta”. Co Skowronek zrobiła dla innych – przeczytajcie obok, a co było w tej pracy fascynującego - przeczytajcie w ostatniej zakładce

DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA:

Pracownia Skowronek.Art działa na zasadzie Rogu Obfitości – mam uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń, a dodatkowo współpracuję z wieloma podmiotami. Dlatego właśnie – czy już o tym wspominałam? - mogę zrobić dla Was wszystko.

Skowronek.Art to pracownia młoda i dynamicznie się rozwijająca – zupełnie tak jak jej główna architektka. Na koncie pracowni znajduje się już

spora liczba projektów,

a w szczególności:

  • budowy, rozbudowy, nadbudowy wielu domów jednorodzinnych - od koncepcji po realizację,
  • adaptacja poddasza kamienicy,
  • projekt koncepcyjny domu pogrzebowego,
  • częściowe opracowanie projektów modernizacji i adaptacji Wojewódzkiego Komisariatu Policji w Katowicach i Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,
  • koncepcje hoteli wyższej kategorii w Szklarskiej Porębie oraz w Obornikach,
  • projekt modernizacji szpitala w Olsztynie,
  • ………
  • ………
  • ………

Po co te puste miejsca? To są miejsca na Wasze domy, Wasze projekty i Wasze zrealizowane marzenia.
_____________________________________________

Marzeniami już raczej nie są

sprawy formalne.

Samowole budowlane. Odwołania. Sąsiedzi. Urzędy. Urzędy. Sąsiedzi.

Na tym polu Pracownia Skowronek.Art też zebrała już satysfakcjonujący plon. Dość powiedzieć, że we współpracy z adwokatem zakończyliśmy pozytywnie 7 spraw o pozwolenie na budowę – o najdłuższej i najtrudniejszej przeczytaj w ostatniej zakładce. Przeprowadziliśmy legalizację 12 samowoli budowlanych, przy czym udało się

zaoszczędzić łącznie ok. 350 tys. zł

przy czterech sprawach, w których za pomocą pewnych kruczków prawnych zabezpieczyliśmy właścicieli przed uiszczeniem opłat legalizacyjnych.

Napisaliśmy dziesiątki, może setki różnych odwołań, skarg i zażaleń, najczęściej wraz z analizą projektów pod kątem zgodności z planem miejscowym, warunkami zabudowy i rozporządzeniami. Dlatego właśnie sam adwokat w sprawach budowlanych nie jest w stanie napisać pełnego dokumentu bez współpracy architekta. I dlatego w takich sprawach najlepiej sprawdzi się Skowronek.Art.

Kilka podstawowych dokumentów

Wpisuję poniżej linki do przydatnych dokumentów w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę:

Warunki zabudowy:

wniosek o wydanie warunków zabudowy,

Przyłączenie do Enea S.A.

wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci Enea S.A. dla gospodarstw domowych (poniżej 40 kW),

Przyłączenie do Aquanet

wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej Aquanet (nie trzeba wpisywać ilości wody i ścieków dla gospodarstw domowych),

Przyłączenie do sieci gazowej

wniosek o określenie warunków przyłączenia gazu - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej podmiotu, który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h

Pozwolenie na budowę

wniosek o pozwolenie na budowę,

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

karta informacyjna do pozwolenia na budowę,

wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.


Różne procedury formalne opisane w formie bloga